Μεταρρυθμιστικές τομές για τη δημιουργία γόνιμου επενδυτικού εδάφους

IMG_20200622_022948

Συνεχίζονται οι μεταρρυθμιστικές τομές για τη δημιουργία γόνιμου επενδυτικού εδάφους, που θα φέρει πιο γρήγορα, δυναμική, αλλά και βιώσιμη ανάπτυξη.

Βασικές παράμετροι της νέας εθνικής στρατηγικής μας αποτελούν:
Η προστασία και αναβάθμιση του Περιβάλλοντος.
Η στροφή προς την πράσινη οικονομία.
Η στήριξη της απασχόλησης.
Η εφαρμογή συγκροτημένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.
Στο πλαίσιο αυτό προχωράμε ήδη στην εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων για:
Την απολιγνιτοποίηση.
Την απλούστευση των αδειοδοτήσεων για επενδύσεις στις ΑΠΕ.
Την απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης.
Τη στήριξη της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ».
Τις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις των νησιών.
Το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων.
Την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων.
Τις αστικές αναπλάσεις στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.
Και βέβαια:

Το Εθνικό Σχέδιο Μετάβασης στην Ηλεκτροκίνηση.