Ιστορική Συμφωνία Ελλάδας- Ιταλίας

IMG_20200622_022510

Η ιστορική συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας αποδεικνύει τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας. Η οριοθέτηση ζωνών επιτυγχάνεται με έγκυρες συμφωνίες και όχι με ανυπόστατες συμφωνίες.