Επιστολή προς τους αστυνομικούς

police

Κυρίες και κύριοι

Τόσο η Ελλάδα, όσο και η Ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία ανήκουμε, αντιμετωπίζει τις σοβαρές επιπτώσεις της παρατεταμένης ύφεσης και σε ότι αφορά στην έξαρση της εγκληματικότητας, η οποία βάλλει ευθέως το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και την καρδιά του κράτους δικαίου.

Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεπεράσει παρά πολλές φορές τις δυνατότητες που υπάρχουν, επιδεικνύοντας, με αυτοθυσία των στελεχών της, σημαντικό έργο. Αυτή την προσπάθεια οφείλουμε ως κράτος όχι μόνο να την αναγνωρίσουμε, αλλά και να την ενισχύσουμε. Συμμετέχοντας δυναμικά σε όλα τα επίπεδα της μεγάλης συζήτησης που γίνεται στην Ε.Ε. Αφενός για την πανευρωπαϊκή αντιμετώπιση του εγκλήματος με έμφαση στην ανταλλαγή δεδομένων, τεχνογνωσίας και εμπειρίας στα ζητήματα ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών, αφετέρου για την ευρύτερη μεταναστευτική πολιτική. Πάντα με στόχο να τηρείται η ισορροπία μεταξύ της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας του πολίτη, όπως οφείλει η δημοκρατία μας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Στο Ευρωκοινοβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές του Μαϊου, ο ρόλος των εκπροσώπων της χώρας μας θα είναι σημαντικός για τα ζητήματα αυτά, καθώς η χώρα μας αποτελεί σύνορο της Ε.Ε και περιβάλλεται από χώρες με μεγάλες αναταραχές, με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για την ένταση του μεταναστευτικού ζητήματος, όσο και για τις οργανωμένες απειλές κατά της ασφάλειας. Θα ήταν μεγάλη τιμή για μένα να έχω την στήριξή σας, με την υπόσχεση να εργαστώ σκληρά για τα ζητήματα των ελλήνων αστυνομικών, που υπερβαίνετε κάθε μέρα τον εαυτό σας για την ασφάλεια όλων μας.

Με εκτίμηση,
Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου