Δήλωση για την έρευνα του οίκου Pearson για τα εκπαιδευτικά συστήματα

pearson

H  υποψήφια ευρωβουλευτής κ. Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου, σε σχέση με την έρευνα του εκδοτικού οίκου Pearson για λογαριασμό του ιδρύματος Economist Intelligence Unit, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η ουσιαστική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος θα κρίνει και όλες τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις, καθώς αυτό είναι η καρδιά της προόδου κάθε χώρας. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και ήδη έχει γίνει μια κρίσιμη αλλαγή, ως αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζεται.Έχει αλλάξει η αντίληψη για την έννοια της αξιολόγησης του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος, χωρίς την οποία δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους του να είναι δίκαιο, ουσιαστικά παιδαγωγικό και ανταγωνιστικό. Τόσο σε επίπεδο εθνικής πολιτικής, όσο και στην ευρωπαϊκή μας εκπροσώπηση τα ζητήματα εκπαίδευσης οφείλουμε να τα αντιμετωπίζουμε ως εθνική υπόθεση που βρίσκεται πέρα και πάνω από κομματικές αντιπαραθέσεις. Και είναι σίγουρο ότι σε λίγα χρόνια η χώρα μας θα έχει ανατρέψει τα σημερινά δεδομένα, με σταθερά βήματα μπροστά και στην Παιδεία»